Membrii Consiliului ARCE participă la un panel la ECER 2023 din Glasgow

Membrii Consiliului ARCE participă la un panel la ECER 2023 din Glasgow

Una dintre activitățile importante de la ECER 2023 a fost un panel CIVIS pe tema Puterea diversității în alianțele universitare – au participat doi membri ai Consiliului ARCE!

Pe 22 august 2023, Alianța CIVIS a fost reprezentată la Conferința Europeană de Cercetare Educațională (ECER) de la Glasgow de profesorii Romiță Iucu, Irene Martín, Julie McAdam, Lucian Ciolan și Ines Alves în cadrul unui panel de discuții intitulat „Transformarea peisajului învățământului superior în Europa: puterea diversității în alianțele universitare”.  Lucian Ciolan și Romiță Iucu sunt amândoi membri ai Consiliului ARCE. Conferința ECER 2023 a reunit la Universitatea din Glasgow peste 3 mii de participanți din întreaga Europă și nu numai.

Pornind de la rolul Alianțelor Universităților Europene și de la locul și prezența acestora în contextul mai larg al învățământului superior, vorbitorii au explorat modul în care alianțele pot reprezenta, răspunde și valorifica mai bine diversitatea acesteia. Angajamentul civic, o mai bună implicare a studenților din medii diferite, abordări interdisciplinare ale programelor educaționale, includerea unor domenii de parteneriat strategic (de exemplu, universitățile partenere africane), decolonizarea curriculumului de învățământ superior, toate acestea arătând că diversitatea trebuie privită în permanență din mai multe perspective.

În timp ce universitățile europene au început ca o viziune a agendei politice, evoluând în ritmuri diferite, în culturi și contexte diferite, participarea comunităților academice din întreaga Europă arată că rolul alianțelor nu a fost încă pe deplin descoperit și înțeles, nu doar pentru comunitatea în sine, ci mai ales pentru agenda globală a politicilor educaționale.

Discutând despre capacitatea universităților de a răspunde, într-un mod echilibrat, la misiunile lor multiple (responsabilitate socială, învățare și predare, cercetare) și despre impactul alianțelor asupra acestor domenii, vorbitorii au reflectat asupra modului în care procesul este în curs de desfășurare, în timp ce alianțele reproiectează mediul academic prin testarea, pilotarea, schimbarea și adaptarea la vocile multiple din interiorul și dintre instituții. În timp ce universitățile care fac parte din alianțe caută să găsească un teren comun în diferite domenii de activitate, împărtășind cele mai bune practici, construind comunități transnaționale de studenți și personal, este clar că autonomia și specificitatea fiecărei instituții trebuie să fie asigurate.

Inovarea în domeniul educației și cercetării, incluziunea și egalitatea de șanse, impactul societal au fost câteva dintre subiectele abordate de participanții la dezbatere, care s-au concentrat pe contribuțiile Alianțelor Universitare Europene la învățământul superior. Participanții și-au împărtășit viziunea și experiențele în ceea ce privește configurarea învățământului superior prin intermediul procesului de dezvoltare a CIVIS ca un catalizator pentru incluziune, impact societal și inovare în educație și cercetare în context european și internațional.

Scroll to Top