Newsletter Iulie 10/2023

Extindere termen înscriere – Conferința Internațională de Educație a Adulților 9-11 noiembrie 2023

Vă invităm să vă înscrieți la a VI-a Conferință internațională de Educație a Adulților, cu tema “Educație pentru pace și dezvoltare durabilă” (9-11 Noiembrie, 2023, Chișinău). Tematica evenimentului  a fost dezbătută la nivelul diferitelor foruri internaționale precum Summit-ul ONU pentru Transformarea Educației 2022 (viitorul educației) și la Summitul OECD privind Politicile Educaționale în anul 2022 și vă provocăm să continuăm dezbaterile împreună!

Termenul de înscriere se extinde până la  31.07.3023;

În corelație cu evenimenul, și focus-ul Revistei de Științe ale Educației / RES 2/2023 este cel de Educație pentru pace și dezvoltare durabilă: https://rse.uvt.ro/call_for_paper.php?lang=

Trimiterea de articole nu este condiționată de participarea la conferință. Termenul de trimitere a articolelor 1.09.2023.

Conferința are loc la Universitatea de Stat din Moldova, iar printre co-organizatori amintim: Universitatea din București, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai  din Cluj-Napoca. Draftul de program poate fi accesat/consultat aici

CERED 2023–  „Diversitatea ca resursă în educație și în cercetarea educațională”.

Conferința Națională de Cercetare în Educație din acest an se va desfășura în perioada  5-7 octombrie 2023, la Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai, în organizarea Departamentului de Științe ale Educației. Pentru înscriere nu se percepe taxă de participare, iar posibilitatea de transmitere a contribuțiilor este deschisă în perioada 10 februarie – 03 septembrie 2023. 

Invitați de marcă, cercetători remarcabili la nivel internațional: Marit Honerod Hoveid (NTNU, Norvegia) – Președinta European Educational Research Association (keynote speaker), Stephen McKiney (University of Glasgow, Scoția) – coordonator workshop Academic Writing

Programul Conferinței poate fi accesat aici.

Inteligența artificială în știință: Provocări și oportunități despre viitorul cercetăriiOECD

Deși inteligența artificială pătrunde în toate domeniile și etapele științei, potențialul său deplin este departe de a fi realizat. Factorii de decizie politică și actorii din cadrul sistemelor de cercetare pot face multe pentru a accelera și aprofunda adoptarea inteligenței artificiale în știință, amplificând contribuțiile pozitive ale acesteia la cercetare. Această publicație OECD se adresează unui public larg, inclusiv factorilor de decizie politică sau părților interesate din toate domeniile științifice. Este redactată într-un limbaj nontehnic și reunește perspectivele unor cercetători și practicieni proeminenți și poate fi descărcată de aici.

Activitate de cercetare la nivelul rețelelor ARCE

Menținem deschis apelul pentru formarea de rețele ARCE și aducem în atenție un exemplu de bune practici:  Începând cu luna iunie 2023, în cadrul rețelei tematice Abordări etnografice în educație se va derula proiectul SOLIDarity EXperiences (SOLIDEX) through the Eyes of Children – a study on children’s perspectives of solidarity in Romania and USA.

Studiul urmărește investigarea modului în care copiii de 11-13 ani se raportează la solidaritate, folosind abordări participative de cercetare. Echipa, coordonată de prof.univ.dr. Cătălina Ulrich Hygum (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București), este formată din următorii specialiști: dr. Luisa Maria Roșu (Universitatea Illinois Urbana-Champaign), lect. dr. Leyla Safta-Zecheria (Universitatea de Vest din Timișoara), dr. Elena Ungureanu, dr. Octavia Borș-Georgescu, drd. Maria Coza, Alina Perțea (Universitatea din București) și   dr. Marcela Slusarciuc (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava).

Proiectul beneficiază de un grant de cercetare obținut în cadrul competiției 2023 Alumni Institutional Development Grant organizată de Comisia Fulbright din România.

Mesaj de interes

Pentru a încuraja împărtășirea de idei valoroase în comunitatea ARCE, dar și dincolo de aceasta, vă invităm să transmiteți pe office@arced.ro orice informație relevantă despre activitățile care au loc în centrele universitare, text de promovare pentru conferințe și evenimente, subiecte actuale și de interes din domeniul educației (articole, lucrări etc.), în perioada 1-10 pentru fiecare lună calendaristică.

Vă mulțumim! 

 

Scroll to Top