MENTORAT ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE

MENTORAT ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Astfel, principalele direcții de cercetare promovate în cadrul rețelei sunt următoarele:

  • Mentoratul în formarea inițială a cadrelor didactice
  • Mentoratul în formarea continuă a cadrelor didactice
  • Mentoratul în formarea, autoformarea și dezvoltarea profesională.

Membrii rețelei sunt:

Prof. univ. dr. Daniel Mara – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (inițiatorul rețelei);

Prof. univ. dr. Bocoș Mușata-Dacia – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca;

Prof. univ. dr. Roman Alina – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;

Conf. univ. dr. Rad Dana – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;

Conf. univ. dr. Todor Ioana – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;

Conf. univ. dr. Neacșu Mihaela – Universitatea Politehnica București, Centrul Universitar Pitești;

Conf. univ. dr. Diana Sârb – Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca;

Dr. Diana-Crina Marin – Cadru didactic asociat, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca;

Drd. Adina Câmpean – Cadru didactic asociat, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca;

Prof. drd. Boca Lavinia – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca;

Masterand Barbaroș Adrian – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca;

Prof. univ. dr. Morey Mercè – Universitatea Insulelor Baleare, Palma de Mallorca, Spania;

Prof. univ. dr. Moretti Giovanni – Universitatea Roma Tre, Italia;

PhD Roberta Renati, NOAH Pavia, Italia.

Colegii care doresc să adere la rețea trebuie să fie sau să devină membru activ ARCE și să transmită o solicitare inițiatorului rețelei (Daniel Mara –daniel.mara@ulbsibiu.ro).

Aspecte suplimentare

Dacă membrii rețelei propun modificarea denumirii/tematicii rețelei, acest lucru se va discuta în cadrul Consiliului ARCE, prezentându-se motivul modificării;

Coordonatorul fiecărei rețele va fi ales de către membrii acesteia; candidații vor fi nominalizați de minimum doi membri ai rețelei; alegerile se vor desfășura la fiecare doi ani (nu există o limitare a numărului de mandate); alegerile se organizează pe baza unei majorități simple (50%+1);

Coordonatorii și membrii rețelelor au un rol activ în organizarea conferințelor ARCE;

Odată ce numărul de rețele tematice este mai mare de 5, rețelele vor alege un Coordonator central, care va face parte și din Consiliul Director ARCE (și va fi persoana de contact în raport cu Biroul ARCE, respectiv va gestiona procesul de înregistrare/modificare a rețelelor tematice); alegerile se organizează pe baza unui sistem 2/3 (pentru a echilibra potențiale diferențe între numărul de membri ai diferitelor rețele);

Tematici posibile (pe baza exemplelor EERA):

Pentru o listă completă și pentru mai multe informații despre organizarea rețelelor tematice în cadrul EERA, puteți consulta https://eera-ecer.de/networks/eera-networks/

Pentru mai multe informații despre rețelele tematice și/sau pentru a înregistra o rețea tematică, vă rugăm să ne contactați / să transmiteți formularul de mai sus la adresa office@arced.ro.

Scroll to Top