Cum devin membru?

Categorii de membri
Membrii Asociației pot fi persoane juridice şi persoane fizice române care sunt interesate să activeze în domeniul de activitate al Asociației și aderă la Statutul Asociației:

 • membri-fondatori – membrii care au constituit Asociația și au contribuit moral și material în mod egal la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social; *
 • membri de onoare – persoane fizice și persoane juridice, reprezentanți de marcă ai instituțiilor proeminente de cercetare din țară și străinătate, care contribuie din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la scopul ARCE și care, prin activitatea lor, sprijină ARCE în realizarea obiectivelor acesteia.
 • membri – persoane fizice și persoane juridice care, prin natura profesiei sau prin statutul instituțional, desfășoară activitate de cercetare în domeniul educației, îndeplinind condițiile de expertiză academică impuse prin regulamentul intern. Aceștia sunt membri permanenți, cu drepturi depline, inclusiv drept de vot.
 • membri-asociați – persoane fizice și persoane juridice angajate în cercetarea educațională, care își aduc aportul la activităţile derulate de ARCE, dar care sunt încă în proces de formare / dezvoltare în vederea îndeplinirii standardelor de expertiză academică necesare pentru a deveni membru cu drepturi depline; acest statut se conferă, de regulă, tinerilor cercetători, doctoranzi sau aflați la studii post-doctorale, precum și instituțiilor aflate în proces de construcție și consolidare.

*Membrii fondatori devin automat membri cu drepturi depline.

Condiții
Membru – are drepturi depline, conform statutului și devine parte a Adunării Generale a Asociației. Această calitate se obține îndeplinind cel puțin una dintre condițiile de mai jos:

 • Deținerea titlului de doctor în științele educației.
 • Deținerea abilitării în științele educației.
 • Deținerea titlului de doctor într-un alt domeniu și îndeplinirea criteriilor de abilitare specifice domeniului științele educației.
 • Deținerea titlului de doctor într-un alt domeniu și dovada realizărilor științifice și a activității de cercetare în educație.

Membru-asociat – beneficiază de toate drepturile, cu excepția celui de a vota, de a alege și de a fi ales. Calitatea de membru asociat se obține îndeplinind condițiile de mai jos:

Deținerea calității de doctorand în științele educației la o școală doctorală din România sau din străinătate.
Doctorand într-un alt domeniu, cu o teză relevantă pentru educație și / sau activități consistente de cercetare în educație.

Condiții
Membru – are drepturi depline, conform statutului și devine parte a Adunării Generale a Asociației. Această calitate se obține îndeplinind condițiile de mai jos:

 • Deținerea titlului de doctor în științele educației.
 • Deținerea abilitării în științele educației.
 • Deținerea titlului de doctor într-un alt domeniu și îndeplinirea criteriilor de abilitare specifice domeniului științele educației.
 • Deținerea titlului de doctor într-un alt domeniu și dovada realizărilor științifice și a activității de cercetare în educație.

Membru-asociat – beneficiază de toate drepturile, cu excepția celui de a vota, de a alege și de a fi ales. Calitatea de membru asociat se obține îndeplinind condițiile de mai jos:

 • Deținerea calității de doctorand în științele educației la o școală doctorală din România sau din străinătate.
 • Doctorand într-un alt domeniu, cu o teză relevantă pentru educație și / sau activități consistente de cercetare în educație.
Scroll to Top