Conferința Națională de Cercetare în Educație

Conferința Națională de Cercetare în Educație (CERED) a avut prima ediție în anul 2014 și s-a constituit ca un cadru de reflecţie, dezbateri, schimburi de opinii și de bune practici, ca forum de manifestare a expertizei științifice a specialiștilor din științele educației, reunind teoreticieni din învăţământul universitar, cercetători, precum şi factori de decizie implicaţi în elaborarea unor politici educaţionale, cu scopul identificării unor soluţii de eficientizare a activității educaționale.

Conferinţa Națională de Cercetare în Educație a devenit un eveniment anual, organizat ca forum de dezbatere, de diseminare a rezultatelor cercetărilor educaționale, de evidențiere a aportului cercetării la îmbunătățirea politicilor și practicilor educaționale.

Conferința Națională de Cercetare în Educație

Oradea
3-5 octombrie, 2024

Educația în era incertitudinii: Reflecții și perspective pentru viitor

https://arced.ro/cered/

Cluj-Napoca
5-7 octombrie ,2023

Diversitatea ca resursă în educație și în cercetarea educațională

https://arced.ro/cered/cered-2023/

București
27-29 Octombrie 2022

Educația și cercetarea educațională în perioade instabile: Influențe și provocări

https://arced.ro/cered/cered-2022/

Iași
28-29 octombrie, 2021

Cercetarea în domeniul educațional și provocările societății actuale

https://arced.ro/cered/cered-2021/

Iași
22-23 octombrie, 2020

REPROGRAMATĂ ÎN 2021

Cercetarea în domeniul educațional și provocările societății actuale

https://arced.ro/cered/cered-2020/

Timișoara
17-18 Iulie ,2019

Cercetare în Spațiul Educațional European


https://arced.ro/cered/cered-2019/

București
20-21 Septembrie ,2018

Tendințe contemporane ale cercetării în educație. Modele și practici la nivel național și internațional


https://arced.ro/cered/cered-2018/

Cluj-Napoca
22 Septembrie, 2017

Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar

http://cered.conference.ubbcluj.ro/

București
20 octombrie, 2016

Punți de legătură între cercetare și politicile educaționale


https://arced.ro/cered/arhiva/cered-2016/

Iași
19-20 Iunie, 2015

Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior

https://cered.uvt.ro/

Timişoara
11 octombrie, 2014

Calitate în educaţie

https://cered.uvt.ro/

Scroll to Top