Comunicat ARCE

ARCE Comunicat 

Asociația Română de Cercetare în Educație (ARCE), organizație profesional-științifică afiliată
European Educational Research Association. (EERA), reunește profesori și cercetători în
domeniul științelor educației din întreaga țară. Misiunea sa principală este aceea de a sprijini
și de a crește rolul și statutul cercetării educaționale în mediul academic românesc și de a
contribui la fundamentarea pe evidenţe a politicilor şi practicilor educaţionale din România.
Din această perspectivă, în contextul diverselor dezbateri despre formarea profesorilor,
generate de noile proiecte ale legilor educației, Consiliul ARCE exprimă următoarele poziții,
fundamentate pe analiză și documentare științifică:

1. Cariera didactică și, implicit, calificarea pentru aceasta, indiferent de nivelul
educațional la care este practicată, impune absolvirea unui program de studii de
nivel universitar. Aceasta este atât recomandarea Comisiei Europene (vezi, de
exemplu, Council conclusions on European teachers and trainers for the future
(2020/C 193/04), cât și concluzia numeroaselor studii și cercetări despre profesia
didactică. Începând cu educația timpurie și terminând cu învățământul superior,
responsabilitatea profesorilor este una imensă, cerințele și exigențele sunt tot mai
complexe și, pentru a putea face față cu succes tuturor acestor provocări, este nevoie
de un nivel cât mai înalt de educație și formare. Echitatea în sistemul național de
educație nu poate fi asigurată dacă una și aceiași profesie este practicată de
absolvenți cu niveluri educaționale diferite și, deci, cu statut și drepturi diferite.

2. Având în vedere importanța crucială a achizițiilor în învățare și dezvoltare din copilăria
timpurie, cât și intențiile autorităților de a consolida instituțiile de educație pentru
intervalul de vârstă 0-3 ani, considerăm absolut necesară introducerea unei noi
calificări de nivel universitar (licență) în Educație timpurie, însoțită de ocupația Profesor
pentru educația timpurie. Acest nou program de licență, cu standarde deja aprobate la
nivelul ARACIS, poate oferi absolvenților deschidere către profesia didactică pentru
nivelurile ante-preșcolar și preșcolar, fiind complementar și simetric cu actuala licență
în Pedagogia învățământului preșcolar și primar, care oferă calificarea pentru nivelurile
preșcolar și primar.

3. Științele educației / Pedagogia, alături de didactica domeniilor și de pregătirea
științifică în diverse discipline, sunt esențiale, atât pentru formarea inițială, cât și pentru
formarea continuă a profesorilor. Formarea continuă și promovarea în cariera didactică
(gradele didactice) sunt procese care nu își pot îndeplini funcțiile fără prezența
explicită a pedagogiei în structura programelor de învățare continuă și a examenelor
de promovare în profesie. Expertiza în științele educației / pedagogie se regăsește în
instituțiile de învățământ superior care au programe de studiu în acest domeniu
(inclusiv programele de formare a profesorilor).

Documentul în format PDF poate fi descărcat de aici: ARCE Comunicat

Scroll to Top