Newsletter Octombrie-Noiembrie 12-13/2023

CERED 2023 – Diversitatea ca resursă în educație și în cercetarea educațională


Ediția CERED 2023 a fost găzduită de către Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca și a propus participanților înregistrați trei zile de discuții și workshopuri privind tematica Diversitatea ca resursă în educație și în cercetarea educațională – evenimentul fiind un real succes și prin prisma lucrărilor științifice de calitate prezentate în cadrul sesiunilor specifice.

Conferința CERED a adus împreună cercetători din România și diaspora, favorizând crearea unei comunități profesionale puternice a specialiștilor în domeniul Științele Educației, în scopul creșterii vizibilității și impactului cercetării educaționale.

  • Pentru această ediție, s-au înscris 215 autori de lucrări, din care 184 de autori unici.
  • Au fost acceptate și prezentate 85 de lucrări. 
  • 24 de lucrări din cele 85 au fost susținute de tineri cercetători.

Workshop Scriere Academică la CERED 2023

În cadrul celei de-a 9-a ediții a Conferinței Naționale de Cercetare în Educație, desfășurată anul acesta la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în perioada 5-7 octombrie, a avut loc un Workshop de Scriere Academică derulat în limba engleză și dedicat cu precădere cercetătorilor debutanți/emergenți în Științele Educației din România.

Acest workshop a fost împărțit în 3 sesiuni de formare, de câte o oră și jumătate, și s-a desfășurat pe parcursul a două zile. În total, au participat la formare un număr de 41 de colegi, dintre care 33 au fost prezenți la toate cele 3 sesiuni. Majoritatea participanților au fost cercetători debutanți, însă aceștia au fost însoțiți și de număr semnificativ de colegi cercetători cu mai multă experiență.

Scopul sesiunilor de formare derulate a fost dezvoltarea abilităților de scriere academică, cu specific pe scrierea de lucrări/articole pentru reviste/jurnale științifice peer reviewed. Conținuturile abordate în cadrul formării au făcut referire la întreg demersul de publicare a unui articol, de la fazele incipiente ale identificării jurnalului și structurării articolului, până la fazele mai finale de trimitere a articolului spre publicare și de revizuire a acestuia în funcție de comentariile evaluatorilor din cadrul revistei științifice la care a fost trimis. 

Sesiunile de formare au fost facilitate de trei colegi cercetători din Asociația Europeană de Cercetare în Educație (EERA): Stephen McKinney – Professor, PhD, School of Education – University of Glasgow; Mhairi C Beaton – Professor, PhD, Carnegie School of Education, Leeds Beckett University; Marit Honerød Hoveid – Professor of pedagogy, PhD, Norwegian University of Science and Technology – NTNU & President of European Educational Research Association – EERA.

Modalitatea de livrare a formării a fost față-în-față și bazată preponderent pe discuții și dezbateri moderate de formatorul principal în vederea valorificării experienței co-formatorilor, care stimulau discuția prin propriile exemple și lecții învățate, dar și pe cea a participanților, care la rândul lor erau și sunt implicați direct în acest proces al publicării în reviste peer reviewed

Următoarea ediție a Conferinței Europene de Cercetare în Educație

În perioada 26-30 august 2024 va avea loc conferința ECER (European Conference of Educational Research) și ERC (Emerging Researchers’ Conference), ambele desfășurate în Nicosia (Cipru) și organizate sub egida EERA (European Educational Research Association). 

ERC este conferința organizată de către Emerging Researchers’ Group (ERG) a EERA și este dedicată cu precădere studenților doctoranzi în științele educației, desfășurându-se înainte de ECER, pe durata unei zile și jumătate.

Tema ECER 2024 va fi „Education in an Age of Uncertainty: memory and hope for the future”. Vă invităm să aveți în vedere participarea la această conferință, chiar și aplicarea cu lucrare sau poster în vederea prezentării cercetărilor la care lucrați. Perioada de aplicare începe în data de 1 decembrie 2023 și durează până în 31 ianuarie 2024. 

Mai multe informații despre conferință și despre procesul de aplicare sau înregistrare puteți consulta accesând următorul link: https://eera-ecer.de/conferences/ecer-2024-nicosia.

COMUNITATEA ARCE

În prezent, Asociația Română de Cercetare în Educație cuprinde 104 membri cu drepturi depline și 34 de membri asociați. Lăsăm deschis apelul pentru aderare, toate informațiile necesare sunt disponibile aici.

PRIVIND REȚEAUA TEMATICĂ ABORDĂRI CALITATIVE, ETNOGRAFICE ÎN CERCETAREA EDUCAȚIONALĂ 2022-2023 

Rețeaua tematică funcționează din aprilie 2021 cu scopul de a promova în România proiecte și programe de cercetare calitativă riguroasă a practicilor educaționale, punând în prim plan experiențele și perspectivele celor implicați.

Fac parte din rețea: 

– Prof. Cătălina Ulrich Hygum (inițiatoarea rețelei), Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

– Cerc. Dr. Leyla Safta-Zecheria, Departamentul de Științele Educației, Universitatea de Vest Timișoara 

– Dr. Octavia Borș Georgescu, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UB 

– Dr. Elena Ungureanu, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UB 

– Alina Perțea, profesor educație socială, fost doctorand FPSE UB 

– Drd. Mădălina Coza Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UB

– Conf. Dr. Marcela Slusarciuc Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 

– Dr. Luisa Rosu Director, Illinois Science, Technology, Engineering, and Mathematics (I-STEM) Education Initiative Assistant Director STEM Education and Research Associate – Center for Innovation in Teaching and Learning University of Illinois at Urbana-Champaign 

Activități: În perioada octombrie 2022- octombrie 2023 au fost desfășurate 14 întâlniri. Începând cu luna iunie 2023, echipa derulează proiectul SOLIDarity EXperiences (SOLIDEX) through the Eyes of Children – a study on children’s perspectives of solidarity in Romania and USA. Studiul urmărește investigarea modului în care copiii de 11-13 ani se raportează la solidaritate, folosind abordări participative de cercetare.

Proiectul beneficiază de un grant de cercetare obținut în cadrul competiției 2023 Alumni Institutional Development Grant organizată de Comisia Fulbright din România. În cadrul conferinței CERED 2023, membrii rețelei contribuie cu 5 lucrări. 

Invitația de a se alătura rețelei rămâne deschisă și către alți colegi din întreaga țară și, de asemenea, să contribuie cu sugestii privind temele abordate, respectiv desfășurarea de dezbateri metodologice. 

Pentru viitor, în cadrul rețelei ARCE, au fost propuse două ateliere pentru tinerii cercetători: 1) Abordarea studiului de caz în cercetarea educațională 

2) Metode calitative, participative în cercetările realizate cu copii

Revenim curând cu mai multe informații despre desfășurarea acestora.

Mesaj de interes

Pentru a încuraja împărtășirea de idei valoroase în comunitatea ARCE, dar și dincolo de aceasta, vă invităm să transmiteți pe office@arced.ro orice informație relevantă despre activitățile care au loc în centrele universitare, text de promovare pentru conferințe și evenimente, subiecte actuale și de interes din domeniul educației (articole, lucrări etc.).

Vă mulțumim! 

Ediția a XVI-a a Congresului Internațional de Cercetare în Educație de la Sivas (Turcia) 

Între 26-29 octombrie 2023 la Sivas (Turcia) s-a desfășurat cea de-a XVI-a ediții a Congresului Internațional de Cercetare în Educație cu tema „Education for the Future: Research, Innovation and Transformation”. În cadrul acestui eveniment, prof. univ. dr. Lucian CIOLAN, președinte al Asociației Române de Cercetare în Educație a fost invitat în calitate de keynote speaker. Conferința susținută a abordat tema Innovating Pedagogies for Authentic Learning in Higher Education. 

Rolul pedagogiilor inovative în designul unor experiențe autentice de învățare este crucial, cu atât mai mult cu cât inovația pedagogică este marcată acum foarte puternic de evoluțiile din domeniul inteligenței artificiale (mai ales inteligența artificială generativă – GenAI). 

Congresul este organizat de EAB – Asociația Turcă de Cercetare în Educație (organism afiliat la European Educational Research Association), în colaborare cu autoritatea națională în domeniul învățământului superior din Turcia, World Educational Research Association (WERA), International Association of Educators (INASED) și alte organizații internaționale relevante pentru cercetarea în educație. Mai multe detalii pot fi accesate aici

 

Scroll to Top