Scop

Scopul principal al Asociației este acela de a sprijini și de a crește rolul și statutul cercetării educaționale în mediul academic românesc și de a contribui la fundamentarea pe evidenţe a politicilor şi practicilor educaţionale din România, de a promova cercetarea educațională și aplicarea sa în beneficiul comunității academice românești și al societății în general și de a promova studiul și cercetarea în domeniul științelor educației.

Obiective