CERED

/CERED
CERED2018-02-20T12:47:58+00:00

Conferințe CERED

Conferința Națională de Cercetare în Educație (CERED) a avut prima ediție în anul 2014  și s-a constituit ca un cadru de reflecţie, dezbateri, schimburi de opinii și de bune practici, ca forum de manifestare a expertizei științifice a specialiștilor din științele educației, reunind teoreticieni din învăţământul universitar, cercetători, precum şi factori de decizie implicaţi în elaborarea unor politici educaţionale, cu scopul identificării unor soluţii de eficientizare a activității educaționale. Conferinţa Națională de Cercetare în Educație  a devenit  un eveniment anual, organizat ca forum de dezbatere, de diseminare a rezultatelor cercetărilor educaționale, de evidențiere a aportului cercetării la îmbunătățirea politicilor și practicilor educaționale.

CERED 2014 – Conferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie -„Calitate în educaţie”, Timişoara, 10-11 octombrie 2014 – https://cered.uvt.ro/

CERED 2015 – A II-a Conferință Națională de Cercetare în Educație – „Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior”, Iasi, 19-20 Iunie, 2015 – http://www.cered.ro/2015/

CERED 2016 – A III-a Conferință Națională de Cercetare în Educație – „Punți de legătură între cercetare și politicile educaționale”, București, 20 octombrie 2016 – http://www.cered.ro/

CERED 2017 – A IV-a Conferință Națională de Cercetare în Educație – “Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar”, Cluj-Napoca, 22 Septembrie 2017 – http://cered.conference.ubbcluj.ro/