Afiliere / Membru

/Afiliere / Membru
Afiliere / Membru2018-02-20T12:55:17+00:00

Categorii de membru și condiții pentru a deveni membru ARCE – Asociația Română de Cercetare în Educație

Membru – are drepturi depline, conform statutului și devine parte a Adunării Generale a asociației. Această calitate se obține urmând pașii și îndeplinind condițiile de mai jos:

a. Înaintarea unei cereri către Consiliul Director ARCE din care să reiasă că este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de mai jos:

  • Deținerea titlului de doctor în științele educației
  • Deținerea abilitării în științele educației
  • Deținerea titlului de doctor într-un alt domeniu, și anume ……………………….. și îndeplinirea criteriilor de abilitare specifice domeniului științele educației
  • Deținerea titlului de doctor într-un alt domeniu, și anume …………………………. și supunerea atenției Consiliului Director a realizărilor științifice și a activității de cercetare în educație

b. Obținerea acordului / confirmării Consiliului Director cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru a deveni membru;

c. Achitarea integrală a taxei de membru pentru anul în curs.


Membru-asociat – beneficiază de toate drepturile, cu excepția celui de a vota, de a alege și de a fi ales. Calitatea de membru asociat se obține urmând pașii și îndeplinind condițiile de mai jos:

a. Înaintarea unei cereri către Consiliul Director ARCE din care să reiasă că este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de mai jos:

  • Deținerea calității de doctorand în științele educației la o școală doctorală din România sau din străinătate;
  • Doctorand într-un alt domeniu, și anume…………………………………, cu teză relevantă pentru educație și / sau activități consistente de cercetare în educație

b. Obținerea acordului / confirmării Consiliului Director cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru a deveni membru;

c. Achitarea integrală a taxei de membru pentru anul în curs.

Taxa de membru pentru anul 2018 este de 300 RON pe an pentru membru si 150 lei pe an pentru membru asociat.

Cererea se descarcă de aici și trebuie trimisă la adresa de e-mail office@arced.ro

Notă: pot aplica pentru calitatea de membru sau membru asociat persoanele care nu au cazier și care nu au fost subiectul unor decizii de încălcare a normelor de etică academică. Acest lucru se probează prin declarația pe proprie răspundere, inclusă în cererea de aderare.