„Smart Diaspora – diaspora în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat. Diaspora și prietenii ei”  ediția 2023 s-a desfășurat la Timișoara în perioada 10 -13 aprilie.

Ce a însemnat Smart Diaspora 2023 pentru domeniul Științelor Educației?

 • Trei workshopuri exploratorii organizate în colaborare cu reputați colegi de la universități și instituții de prestigiu:
 1. Educație pentru dezvoltare sustenabilă – conotații post-pandemice. Microcredențialele și parcursuri educaționale de-a lungul vieții – o revoluție coperniciană în educație? https://www.diaspora-stiintifica.ro/workshopuri/educatie-pentru-dezvoltare-sustenabila-conotatii-post-pandemice-microcredentialele-si-parcursuri-educationale-de-a-lungul-vietii-o-revolutie-coperniciana-in-educatie
 2. Educație pentru societate: pedagogii inovative bazate pe evidențe și transformare digitală, politici educaționale, educație morală. Practici relevante https://www.diaspora-stiintifica.ro/workshopuri/educatie-pentru-societate-pedagogii-inovative-bazate-pe-evidente-si-transformare-digitala-politici-educationale-educatie-morala-practici-relevante
 3. Echitate, diversitate, incluziune, e-migrare: inovație în politicile cu / pentru grupurile vulnerabile și produse alternative de diseminare a cercetării https://www.diaspora-stiintifica.ro/workshopuri/echitate-diversitate-incluziune-e-migrare-inovatie-in-politicile-cu-pentru-grupurile-vulnerabile-si-produse-alternative-de-diseminare-a-cercetarii
 • Abordări inter -, cross -, multi-, trans – disciplinare ale unor teme de interes:
 1. Universitățile europene și noua paradigmă a rezilienței și sustenabilității. Alianțele europene de universități și noile diplome europene.
 2. Cercetarea educațională – fundament pentru o educație sustenabilă. Dezvoltare de rețele de cercetare și de comunicare a științei.
 3. Management și pedagogie universitare inovative, mediate digital.
 4. Abordări educaționale incluzive pentru persoanele vulnerabile.
 5. Profesorii în societatea digitală și incluzivă: competențe, roluri și comunități profesionale, exigențe și experiențe de formare inițială și continuă.
 6. Parcursuri educaționale, flexibile și incluzive de învățare, formare și dezvoltare de-a lungul întregii vieți.
 7. Politici educaționale și de cercetare informate de date, privind asigurarea educației de calitate pentru toți.

Cercetările, studiile, reflecțiile împărtășite au acoperit un spectru larg de problematici educaționale, pentru toate nivelurile de școlaritate. Fie că s-au prezentat soluții de cercetare-dezvoltare de tehnologii și instrumente asistive, de gamificare, experiențe de cercetare-acțiune, s-au prezentat studii de caz, s-au folosit analize secundare de date pentru a contura probleme de discuție, fie că a fost vorba despre date ale studiilor internaționale, sau bazate pe intervenții la scară largă, naționale, sau doar la nivelul micro, al clasei sau grupului educațional, densitatea ideatică a dominat fiecare dintre secțiunile de discuții. Problematicile au variat de la provocările pe care noile tehnologii emergente, de AI și ChatGPT, de learning analytics sau big/small data le aduc în interacțiunea didactică, la sistemele de metacercetare și open science, știința pentru cetățeni.

Fie că a fost vorba despre abordări informate empiric de inovație curriculară, sau de analiză a eficienței programelor de formare, sau a diferitelor intervenții educaționale incluzive, fie că a fost vorba despre implicații etice și educaționale ale integrării noilor tehnologii în activitatea didactică, în propunerea de noi oportunități de flexibilizare a parcursurilor de învățare, de-a lungul întregii vieți, sau de reflecții asupra implicațiilor practicilor terapeutice în lucrul cu persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile sau care au implanturi bionice, spectrul problematicilor discutate a fost unul foarte vast. Ca problematică transversală, nevoia de intervenții informate de date de extindere a cercetărilor educaționale pentru a baza intervențiile de orice anvergură pe date științifice a fost un laitmotiv. Conturarea unei linii distincte de finanțare la nivel național pentru a susține cercetarea educațională care să fundamenteze deciziile privind intervențiile în educație a fost argumentată ca fiind prioritate națională.

Peste 120 de participanți din Italia, Spania, Olanda, Germania, Elveția, UK, Israel, USA, Republica Moldova și România. Cadrul colaborativ de intercunoaștere, de lansare de problematici de dezbatere, de identificare de preocupări de cercetare-dezvoltare-inovare a fost unul efervescent.

Bidirecțional, din țară și din Diaspora, colegii au reflectat asupra provocărilor pe care amplitudinea fenomenului migraționist le ridică pentru asigurarea accesului la educație de calitate, în limba română, în țară și în străinătate.

 • Două sesiuni transversale la care au participat reprezentanți ai tuturor celor 38 de workshopuri exploratorii organizate, prilej cu care s-au prezentat concluziile referitoare la viziunea și obiectivele de țară privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea în România, aspirații și direcții de acțiune. Al doilea panel transversal, cel de științe sociale și umaniste, a fost moderat de Dl. Prof. univ. dr. Romiță Iucu (UB), iar printre participanți s-a aflat Prof. univ. dr Monica Mincu (Universitatea din Torino, Italia, University College London – Institute of Education) care a punctat ideea construcției integrale, de la bază, a unui sistem de învățământ modern; relația dintre echitate – eficacitate – leadership – cercetare; ideea de educație ca prioritate națională.

O parte remarcabilă din comunitatea de membri ai Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE) a fost implicată activ în pregătirea și desfășurarea atelierelor educaționale susținute în cadrul evenimentului. Ne bucurăm de implicarea și interesul manifestate și de multele oportunități care aduc perspectivele valoroase împreună!

Un gând special se îndreaptă către moderatorii, discusanții și contributorii care au împărtășit cercetările și reflecțiile lor! Mulțumim tuturor participanților pentru contribuțiile relevante aduse în crearea unui spațiu autentic al dialogului colaborativ! Mulțumim organizatorilor UVT pentru aportul semnificativ la reușita Smart Diaspora 2023!