Pentru a facilita cooperarea, împărtășirea de bune-practici, schimbul de idei și pentru a consolida comunitatea ARCE, deschidem către membrii ARCE un apel deschis (open call) pentru organizarea unor ateliere de lucru pe tematici diverse din sfera cercetării educaționale, care pot cuprinde, printre altele:

– Workshop-uri de scriere academică/metodologia cercetării pentru studenții doctoranzi și tinerii cercetători (parte din rețeaua doctoranzilor/emerging researchers și din afara acesteia);
– Workshop-uri pe teme de interes pentru membrii ARCE – teme de cercetare/rezultate ale cercetării, subiecte abordate în cadrul rețelelor tematice;
– Workshop-uri cu invitați din afara țării/din afara rețelei ARCE (din mediul academic/ politic/ public etc.);
– Workshop-uri pe teme conexe: comunicarea cercetării științifice, utilizarea evidențelor/rezultatelor cercetării în politicile educaționale sau în practica educațională, etc.
– Workshop-uri deschise, dedicate cadrelor didactice, directorilor de școli, studenților, părinților sau altor factori interesați din domeniul educației;
– Workshop-uri pe teme curente de pe agenda publică;
– Alte tipuri de evenimente: conferință/seminar/școală de vară etc. pe teme de interes.

Pentru a organiza un astfel de eveniment, sau pentru a include un eveniment sub egida ARCE, vă rugăm să transmiteți formularul cu propunerea dvs. (disponibil aici: ARCE workshops) la adresa office@arced.ro.