În cadrul European Educational Research Association (EERA), activitatea academică și de cercetare este organizată în rețele tematice, abordând fie o disciplină specifcă, fie o temă de cercetare în domeniul educațional. În prezent, în cadrul EERA există 32 de rețele tematice, la care se adaugă Emerging Researchers’ Group.

ARCE își propune să implementeze modelul rețelelor tematice și la nivel național:
– Fiecare rețea tematică trebuie să aibă un inițiator/coordonator și minim alți doi membri ARCE, din centre universitare/ instituții de cercetare diferite;
– Inițiatorul unei rețele tematice va transmite către Biroul ARCE un formular pentru înscrierea rețelei (formularul și informații suplimentare sunt disponibile aici: ARCE research networks);
– Activitatea rețelelor poate cuprinde o varietate de inițiative (fără a fi limitată la acestea): ateliere de lucru, proiecte de cercetare, articole, participări la conferințe, formularea unor puncte de vedere cu privire la problematici curente de pe agenda publică etc., concordate cu tematica rețelei;
– Coordonatorul rețelei tematice va fi și persoana de legătură în comunicarea cu Biroul ARCE;
– Coordonatorii rețelelor tematice participă la întâlniri periodice cu Președintele/Secretarul General ARCE în vederea organizării activităților;
– Anual, fiecare rețea tematică va realiza un scurt raport narativ cu privire la inițiativele și activitățile derulate; raportul va fi publicat pe site-ul ARCE.